Forbrukslån for pensjonister

I en hverdag som pensjonist kan det være mye spennende man ønsker å bruke tiden sin på. Kanskje drømmer man om å ta seg en liten ferietur med barn og/eller barnebarn, eller så er det kanskje kjøkkenet som er klart for oppussing. Her er det flere veier som fører til Rom, og én mulighet finner man blant annet hos Bnbank, som kan tilby refinansiering av forbrukslån og gjeld, så vel som vanlige forbrukslån.

Etter et langt arbeidsliv, er det ålreit å kunne unne seg litt ekstra. Pensjonisttiden er en tid hvor man har mulighet til å gjøre det man vil med dagene sine, og kanskje gjennomføre de drømmene man har hatt en stund. Samtidig er det en del her i verden som ikke er gratis, og muligens krever litt ekstra penger. Med pensjonsutbetalingene og eventuelle nedbetalinger på gjeld, er det ikke alltid like lett å få realisert alle drømmer.

Hvordan få de beste betingelsene

De siste årene har det vært en betraktelig økning i andelen som tar opp forbrukslån. En konsekvens av forbrukslånets popularitet, er at det også har kommet flere banker som spesialiserer seg på denne typen lån. Dette kan være veldig positivt for låntaker, fordi da er det et større marked å velge fra når man søker om lån. Det gir mulighet til å sammenligne betingelser og finne det forbrukslånet som passer best til den enkelte.

Et godt tips her er derfor å søke om forbrukslån i flere banker samtidig. Innsending av lånesøknad er ikke bindende, men det kan gi nyttig informasjon til låntaker. Ved å innhente tilbud fra flere banker, har man også et forhandlingskort når man skal diskutere lånebetingelser. Bankene er selvfølgelig interessert i å få flest mulig låntakere, og da er det muligheter for at de er villige til å strekke seg litt lenger for å få en ny kunde.

Krav om sikkerhet

Hvis man har tenkt til å ta opp et forbrukslån, er det greit å vite hvordan et forbrukslån fungerer. Det mest sentrale her, og det som er felles for de forskjellige forbrukslånene, er at man ikke trenger å stille sikkerhet for å få lånet. Boligen og bilen kan derfor holdes utenfor dette lånet. Ulempen her er at et forbrukslån dermed utgjør en større risiko for banken, enn det et boliglån for eksempel kan gjøre.

Denne risikoen fører ofte til at bankene setter diverse krav til låntaker, utenom sikkerheten man kan stille i eiendeler. Ofte finner man krav om at man må over en viss grense på årsinntekt for å kunne få forbrukslån. Denne grensen kan variere fra bank til bank. I tillegg er det sånn at noen banker opererer med aldersgrenser, og kan ha en øvre aldersgrense for å få lån. Dette er et tiltak som skal sikre tilbakebetaling av lånet.

Politisk vilje til regulering

Forbrukslån kan være en bra ressurs å ha i hverdagen. Samtidig har den store veksten i forbrukslån også ført til at det har fått mer oppmerksomhet fra politikere i regjering og på Stortinget. Én av årsakene til dette, er at det har vært en del utlånstap på disse lånene i senere år. For å sikre en større økonomisk stabilitet i den norske økonomien, har derfor Finansdepartementet fastsatt en ny forskrift som regulerer forbrukslån.

Målet med denne forskriften er å dempe risikoen ved forbrukslån. Den ble fastsatt i starten av 2019, og er gyldig fram til 31. desember 2020. Denne forskriften legger blant annet føringer på hvor lang nedbetalingstiden skal være på et forbrukslån. Den skal helst ikke passere 5 år. Dessuten blir det gjort en kredittvurdering av låntaker, og låntaker må tåle en potensiell renteøkning på 5 %. Lånesummen kan heller ikke overstige fem ganger årsinntekten.

Mange muligheter

Med et forbrukslån får man stor frihet til å bruke pengene sånn man måtte ønske. Det spiller ingen rolle om pengene går til en cruise-ferie eller en ny verandaplatting. Derimot kan det være en ulempe med en høy effektiv rente. Denne renten fører til at lånet vil koste en del mer enn den faktiske lånesummen. Renten er såpass høy, nettopp fordi forbrukslån er et lån uten sikkerhet. Det er ikke uvanlig å finne effektiv rente på over 20 %.

På grunn av den høye totale kostnaden, kan det være aktuelt å se på andre muligheter også. Én mulighet er for eksempel å vurdere seniorlån (https://www.bnbank.no/person/lan/seniorlan/). Med et seniorlån kan man frigjøre penger man har i boligen sin, og deretter velge om man vil få lånet som en engangssum eller eventuelt få månedlige utbetalinger. Et krav er gjerne at boliglån må være nedbetalt i forkant, for å kunne ta opp dette lånet.

Realiser drømmene

  • Ifølge finansavtaleloven skal man ha seks ukers forvarsel hvis renter, gebyrer og omkostninger endres
  • Rentefradraget gjelder også usikret lån

Med et forbrukslån får man muligheten til å realisere drømmer man kanskje har hatt en stund. Samtidig er det også viktig å sørge for at man har økonomisk kapasitet til å betjene det lånet man tar opp. Derfor er det smart å få tilbud fra forskjellige banker, før man tar en avgjørelse på hvor man ønsker å ta opp i forbrukslån. På den måten kan man også spare inn litt penger, som heller kan brukes til noe man ønsker selv.

Hvordan bedre sjansene til å få forbrukslån

Et forbrukslån er et lån uten sikkerhet, som betyr at man ikke trenger å stille med garanti for at banken skal betale ut lånet. Et eksempel på en slik garanti vil være pant i eiendom slik at om man misligholder gjelden, vil banken som ytterste konsekvens kunne selge boligen. Med forbrukslån slipper man å tenke på det, men rentene vil være høyere enn på et lån uten sikkerhet. På www.forbrukerradet.no kan man lese gode tips og råd om lån.

Mange vil kanskje oppleve å få avslag på lånesøknaden, og man stiller seg da ofte spørsmålet om hvorfor den ikke ble innvilget. Når man sender inn en søknad til banken, starter en omfattende utregning som vurderer mange ulike faktorer om låntakeren. Den gode nyheten er at man kan gjøre grep for å forbedre sjansene for å få lån, og et avslag er ikke ensbetydende med at man aldri vil få et positivt svar.

Kredittvurdering

Når man sender inn en lånesøknad, vil det bli tatt en kredittvurdering. Det er blitt veldig populært å søke om lån på nett, og her vil det bli tatt en rask og effektiv kredittvurdering som er avgjørende for om man får innvilget lånet sitt. Det er mange ulike faktorer som sjekkes under vurderingen, slik som alder, inntekt og økonomisk fortid. Formålet er å se om låntakeren er i stand til å betjene lånet.

Om man viser seg å være en person som har kontroll på økonomien sin, vil det være en god sjanse for å få innvilget et forbrukslån. Det er også viktig at man kan vise til en stabil inntekt, og det er derfor svært gunstig å ha fast jobb. Å søke på et lån når man er arbeidsledig, vil i de fleste tilfeller bety en stor risiko for banken. Det kan føre til avslag på søknaden.

Kredittscore

Når det foretas en kredittsjekk, vil det bli satt en kredittscore på låntakeren. Har man en høy kredittscore, viser det for banken at låntaker innehar lav risiko. Det vil betyr at man kan få et lån med gunstig rente. Har man fått høy risiko på kredittscoren, er det små sjanser for å få lån. Dette er heldigvis noe man kan gjøre noe med, og risikovurderingen vil endre seg i takt med livssituasjonen.

En annen ting som vil gi umiddelbart avslag på søknaden om forbrukslån, er om man har betalingsanmerkninger. Dette må man sjekke før man sender inn søknaden, og ordne opp i først og fremst. Om man har en slik anmerkning betyr det at man har misligholdt gjeld over lengre tid, og det sender et negativt signal til banken. Om man har betalingsanmerkninger kreves det gjerne en større opprydding i privatøkonomien før man er i stand til å betjene ny gjeld.

Aldersgrenser

Hos noen banker er det mulig å søke om forbrukslån fra man er atten år, men de fleste ønsker eldre låntakere. Mange banker opererer med en aldersgrense fra og med 21 år. Det er selvsagt ikke noe man kan gjøre med alderen sin i løpet av kort tid, men det er verdt å vite at man som ung lånesøker står svakere enn de som er litt eldre. Statistisk er unge låntakere mer risikable enn eldre.

Desto eldre man er, desto høyere sjanse er det for at man har hatt en god og stabil inntekt over tid. Bankene har et høyt fokus på at låntakere skal ha hatt fast lønn over en lengre periode, og om man er ung er sjansen for dette mindre. Når man er blitt godt etablert i arbeidslivet, vil det være gunstigere å søke om forbrukslån. Man har da også bedre oversikt over sin private økonomi.

Medsøker

Om man ikke klarer å oppfylle inntektskravene til banken, vil det fremdeles være muligheter for å søke om forbrukslån sammen med en medsøker. Medsøkeren vil fungere som en sikkerhet for låntakeren, og i lånesøknaden blir det foretatt en kredittvurdering av begge to. I et slikt tilfelle vil det være medsøkeren sin inntekt og historikk som står til grunn for vurderingen av lånesøknaden. Det er viktig å huske at dette gir medsøker et stort ansvar.

Om man ikke klarer å betale ned på lånet sitt, står medsøkeren med store økonomiske forpliktelser til låntaker og vil som ytterste konsekvens bli nødt til å betale ned på lånet. Dette vil da være bankens sikkerhet for å få tilbakebetalt det som er utlånt. Man må derfor være sikker på at medsøkeren i utgangspunktet vil klare å betjene hele forbrukslånet dersom en slik situasjon skulle oppstå. Det er lurt å tenke konsekvenser før man prøver denne muligheten.

Nåværende gjeld

  • Barn som bor hjemme kan gi en negativ innvirkning på lånesøknaden
  • En stabil bostedssituasjon er positivt for banken

En annen ting som banken vurderer når man søker om lån, er låntakerens nåværende gjeld. Om man har mye gjeld vil det også være mye utgifter, noe som gjør at man kanskje ikke er i stand til å betjene et nytt lån. Kredittvurderingen er laget for å beskytte låntakeren mot å låne mer enn man kan betjene. I et slikt tilfelle må man fokusere på å betale ned gjelden man allerede har.

Alt om SMS-lån i Norge

Om man for tiden vurderer å ta opp lån, eller bare er nysgjerrig angående hvilke ulike valgmuligheter og intriger som finnes, er det for tiden mange muligheter. Tjenester som Folkia og Remember.no gjør det lett å ta opp alle de konvensjonelle lånene vi kjenner godt – i tillegg til mer ukonvensjonelle lån, slik som SMS-lån.

Mange nordmenn kjenner kanskje ikke godt til denne typen lån, men dette kommer sannsynligvis til å endre seg i løpet av kun kort tid. Mobillån er nemlig særdeles populært i både Sverige og Danmark, og takket være alt vi har av prominente hjelpemidler på internett er SMS-lån i ferd med å gjøre sitt inntog i Norge.

Hva er et SMS-lån?

Når alt kommer til alt, er det sant at det ikke er særlig vanskelig å gjette seg fram til nøyaktig hva et SMS-lån er, i og med at selve konseptet mer eller mindre beskrives i navnet. Et SMS-lån lar deg ta opp lån hvor enn du måtte være, når enn du måtte trenge det, ved hjelp av SMS.

Som tidligere nevnt er det slik at mobillån har vært et veldig prominent tilbud i Sverige og Danmark, og dette er av god grunn. SMS-lån er nemlig det raskeste, enkleste, og i mange tilfeller det mest praktiske alternativet når det kommer til det å skulle låne penger uten å måtte gjennomgå en lang søkeprosess.

Hvem har bruk slike lån?

Vi vet antageligvis alle at de fleste typer lån tas opp for å brukes på et større prosjekt. Dette kan være et ønske om å skaffe seg et kjøretøy, en eiendom, eller for å starte en forretning. Slike prosjekter koster gjerne store summer, og man trenger store lån – SMS-lån fungerer nesten på motsatt vis.

Mobillån er nemlig midt i blinken for dem som har bruk for raske penger, gjerne til mindre formål enn det man vanligvis ville tatt ut et forbrukslån for. Formålet for å ta opp et SMS-lån varierer selvsagt fra person til person, men det gjelder i stor grad mindre prosjekter som ikke krever like mye midler.

Hvordan tar man opp et mobil-lån?

Denne typen lån har alltid vært betraktelig større i andre skandinaviske land, men det finnes for tiden flere og flere aktører i Norge som tilbyr mobillån. Du kan se en god oversikt over sms-lån i Norge på finansportalen Billigeforbrukslån. Om slike lån er av interesse er det ikke noe problem å finne en slik aktør, og registrere seg slik at det blir mulig å ta opp SMS-lån.

Når man har registrert seg hos en aktør vil man motta instrukser i form av en kode man må sende til aktørens nummer, sammen med beløpet man ønsker å låne. Deretter vil pengene komme inn på kontoen man ønsker å ta i bruk, helt uten noen som helst form for ventetid eller kompliserte søknadsprosesser.

Høye renter

Den eneste faktoren som kan vise seg å bli problematisk når det kommer til SMS-lån er renten. Det er nemlig slik at renten for denne typen lån gjerne er betraktelig høyere enn den ville vært for de fleste andre typer lån. Derfor er det viktig at man er særdeles varsom når man tar opp mobillån.

Renten ved slike lån har i enkelte mer ekstreme tilfeller vært oppe i både hundrevis og tusenvis av prosent. Dette er åpenbart ikke lukrativt for den som tar opp lånet, og det er av denne grunn særdeles viktig å undersøke nøye hvilke vilkår og betingelser som gjelder hos de forskjellige aktørene man vurderer å ta opp lån hos.

Enkelt, raskt, risikabelt

  • Mobillån er den raskeste og enkleste måten å låne penger på, men også risikabel.
  • Renten kan være skyhøy, og nedbetalingstiden ligger gjerne bare på et par måneder.

Det er i bunn og grunn ingen fare i å ta opp et SMS-lån, så lenge man er særdeles varsom. Det anbefales sterkt å ta i bruk diverse tjenester på nett som hjelper deg med å sammenligne alle de forskjellige tilbudene som er å finne hos de forskjellige aktørene før man tar en endelig avgjørelse.

Les mer om SMS lån her: https://www.forbrukerradet.no/vi-mener/sms-lan-til-folket/