Hvordan bedre sjansene til å få forbrukslån

Et forbrukslån er et lån uten sikkerhet, som betyr at man ikke trenger å stille med garanti for at banken skal betale ut lånet. Et eksempel på en slik garanti vil være pant i eiendom slik at om man misligholder gjelden, vil banken som ytterste konsekvens kunne selge boligen. Med forbrukslån slipper man å tenke på det, men rentene vil være høyere enn på et lån uten sikkerhet. På www.forbrukerradet.no kan man lese gode tips og råd om lån.

Mange vil kanskje oppleve å få avslag på lånesøknaden, og man stiller seg da ofte spørsmålet om hvorfor den ikke ble innvilget. Når man sender inn en søknad til banken, starter en omfattende utregning som vurderer mange ulike faktorer om låntakeren. Den gode nyheten er at man kan gjøre grep for å forbedre sjansene for å få lån, og et avslag er ikke ensbetydende med at man aldri vil få et positivt svar.

Kredittvurdering

Når man sender inn en lånesøknad, vil det bli tatt en kredittvurdering. Det er blitt veldig populært å søke om lån på nett, og her vil det bli tatt en rask og effektiv kredittvurdering som er avgjørende for om man får innvilget lånet sitt. Det er mange ulike faktorer som sjekkes under vurderingen, slik som alder, inntekt og økonomisk fortid. Formålet er å se om låntakeren er i stand til å betjene lånet.

Om man viser seg å være en person som har kontroll på økonomien sin, vil det være en god sjanse for å få innvilget et forbrukslån. Det er også viktig at man kan vise til en stabil inntekt, og det er derfor svært gunstig å ha fast jobb. Å søke på et lån når man er arbeidsledig, vil i de fleste tilfeller bety en stor risiko for banken. Det kan føre til avslag på søknaden.

Kredittscore

Når det foretas en kredittsjekk, vil det bli satt en kredittscore på låntakeren. Har man en høy kredittscore, viser det for banken at låntaker innehar lav risiko. Det vil betyr at man kan få et lån med gunstig rente. Har man fått høy risiko på kredittscoren, er det små sjanser for å få lån. Dette er heldigvis noe man kan gjøre noe med, og risikovurderingen vil endre seg i takt med livssituasjonen.

En annen ting som vil gi umiddelbart avslag på søknaden om forbrukslån, er om man har betalingsanmerkninger. Dette må man sjekke før man sender inn søknaden, og ordne opp i først og fremst. Om man har en slik anmerkning betyr det at man har misligholdt gjeld over lengre tid, og det sender et negativt signal til banken. Om man har betalingsanmerkninger kreves det gjerne en større opprydding i privatøkonomien før man er i stand til å betjene ny gjeld.

Aldersgrenser

Hos noen banker er det mulig å søke om forbrukslån fra man er atten år, men de fleste ønsker eldre låntakere. Mange banker opererer med en aldersgrense fra og med 21 år. Det er selvsagt ikke noe man kan gjøre med alderen sin i løpet av kort tid, men det er verdt å vite at man som ung lånesøker står svakere enn de som er litt eldre. Statistisk er unge låntakere mer risikable enn eldre.

Desto eldre man er, desto høyere sjanse er det for at man har hatt en god og stabil inntekt over tid. Bankene har et høyt fokus på at låntakere skal ha hatt fast lønn over en lengre periode, og om man er ung er sjansen for dette mindre. Når man er blitt godt etablert i arbeidslivet, vil det være gunstigere å søke om forbrukslån. Man har da også bedre oversikt over sin private økonomi.

Medsøker

Om man ikke klarer å oppfylle inntektskravene til banken, vil det fremdeles være muligheter for å søke om forbrukslån sammen med en medsøker. Medsøkeren vil fungere som en sikkerhet for låntakeren, og i lånesøknaden blir det foretatt en kredittvurdering av begge to. I et slikt tilfelle vil det være medsøkeren sin inntekt og historikk som står til grunn for vurderingen av lånesøknaden. Det er viktig å huske at dette gir medsøker et stort ansvar.

Om man ikke klarer å betale ned på lånet sitt, står medsøkeren med store økonomiske forpliktelser til låntaker og vil som ytterste konsekvens bli nødt til å betale ned på lånet. Dette vil da være bankens sikkerhet for å få tilbakebetalt det som er utlånt. Man må derfor være sikker på at medsøkeren i utgangspunktet vil klare å betjene hele forbrukslånet dersom en slik situasjon skulle oppstå. Det er lurt å tenke konsekvenser før man prøver denne muligheten.

Nåværende gjeld

  • Barn som bor hjemme kan gi en negativ innvirkning på lånesøknaden
  • En stabil bostedssituasjon er positivt for banken

En annen ting som banken vurderer når man søker om lån, er låntakerens nåværende gjeld. Om man har mye gjeld vil det også være mye utgifter, noe som gjør at man kanskje ikke er i stand til å betjene et nytt lån. Kredittvurderingen er laget for å beskytte låntakeren mot å låne mer enn man kan betjene. I et slikt tilfelle må man fokusere på å betale ned gjelden man allerede har.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *