Forbrukslån for pensjonister

I en hverdag som pensjonist kan det være mye spennende man ønsker å bruke tiden sin på. Kanskje drømmer man om å ta seg en liten ferietur med barn og/eller barnebarn, eller så er det kanskje kjøkkenet som er klart for oppussing. Her er det flere veier som fører til Rom, og én mulighet finner man blant annet hos Bnbank, som kan tilby refinansiering av forbrukslån og gjeld, så vel som vanlige forbrukslån.

Etter et langt arbeidsliv, er det ålreit å kunne unne seg litt ekstra. Pensjonisttiden er en tid hvor man har mulighet til å gjøre det man vil med dagene sine, og kanskje gjennomføre de drømmene man har hatt en stund. Samtidig er det en del her i verden som ikke er gratis, og muligens krever litt ekstra penger. Med pensjonsutbetalingene og eventuelle nedbetalinger på gjeld, er det ikke alltid like lett å få realisert alle drømmer.

Hvordan få de beste betingelsene

De siste årene har det vært en betraktelig økning i andelen som tar opp forbrukslån. En konsekvens av forbrukslånets popularitet, er at det også har kommet flere banker som spesialiserer seg på denne typen lån. Dette kan være veldig positivt for låntaker, fordi da er det et større marked å velge fra når man søker om lån. Det gir mulighet til å sammenligne betingelser og finne det forbrukslånet som passer best til den enkelte.

Et godt tips her er derfor å søke om forbrukslån i flere banker samtidig. Innsending av lånesøknad er ikke bindende, men det kan gi nyttig informasjon til låntaker. Ved å innhente tilbud fra flere banker, har man også et forhandlingskort når man skal diskutere lånebetingelser. Bankene er selvfølgelig interessert i å få flest mulig låntakere, og da er det muligheter for at de er villige til å strekke seg litt lenger for å få en ny kunde.

Krav om sikkerhet

Hvis man har tenkt til å ta opp et forbrukslån, er det greit å vite hvordan et forbrukslån fungerer. Det mest sentrale her, og det som er felles for de forskjellige forbrukslånene, er at man ikke trenger å stille sikkerhet for å få lånet. Boligen og bilen kan derfor holdes utenfor dette lånet. Ulempen her er at et forbrukslån dermed utgjør en større risiko for banken, enn det et boliglån for eksempel kan gjøre.

Denne risikoen fører ofte til at bankene setter diverse krav til låntaker, utenom sikkerheten man kan stille i eiendeler. Ofte finner man krav om at man må over en viss grense på årsinntekt for å kunne få forbrukslån. Denne grensen kan variere fra bank til bank. I tillegg er det sånn at noen banker opererer med aldersgrenser, og kan ha en øvre aldersgrense for å få lån. Dette er et tiltak som skal sikre tilbakebetaling av lånet.

Politisk vilje til regulering

Forbrukslån kan være en bra ressurs å ha i hverdagen. Samtidig har den store veksten i forbrukslån også ført til at det har fått mer oppmerksomhet fra politikere i regjering og på Stortinget. Én av årsakene til dette, er at det har vært en del utlånstap på disse lånene i senere år. For å sikre en større økonomisk stabilitet i den norske økonomien, har derfor Finansdepartementet fastsatt en ny forskrift som regulerer forbrukslån.

Målet med denne forskriften er å dempe risikoen ved forbrukslån. Den ble fastsatt i starten av 2019, og er gyldig fram til 31. desember 2020. Denne forskriften legger blant annet føringer på hvor lang nedbetalingstiden skal være på et forbrukslån. Den skal helst ikke passere 5 år. Dessuten blir det gjort en kredittvurdering av låntaker, og låntaker må tåle en potensiell renteøkning på 5 %. Lånesummen kan heller ikke overstige fem ganger årsinntekten.

Mange muligheter

Med et forbrukslån får man stor frihet til å bruke pengene sånn man måtte ønske. Det spiller ingen rolle om pengene går til en cruise-ferie eller en ny verandaplatting. Derimot kan det være en ulempe med en høy effektiv rente. Denne renten fører til at lånet vil koste en del mer enn den faktiske lånesummen. Renten er såpass høy, nettopp fordi forbrukslån er et lån uten sikkerhet. Det er ikke uvanlig å finne effektiv rente på over 20 %.

På grunn av den høye totale kostnaden, kan det være aktuelt å se på andre muligheter også. Én mulighet er for eksempel å vurdere seniorlån (https://www.bnbank.no/person/lan/seniorlan/). Med et seniorlån kan man frigjøre penger man har i boligen sin, og deretter velge om man vil få lånet som en engangssum eller eventuelt få månedlige utbetalinger. Et krav er gjerne at boliglån må være nedbetalt i forkant, for å kunne ta opp dette lånet.

Realiser drømmene

  • Ifølge finansavtaleloven skal man ha seks ukers forvarsel hvis renter, gebyrer og omkostninger endres
  • Rentefradraget gjelder også usikret lån

Med et forbrukslån får man muligheten til å realisere drømmer man kanskje har hatt en stund. Samtidig er det også viktig å sørge for at man har økonomisk kapasitet til å betjene det lånet man tar opp. Derfor er det smart å få tilbud fra forskjellige banker, før man tar en avgjørelse på hvor man ønsker å ta opp i forbrukslån. På den måten kan man også spare inn litt penger, som heller kan brukes til noe man ønsker selv.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *